1. Home
 2. /
 3. Majątek

Majątek

Majątku, którym dysponują:

 1. kubatura: wysokość:1,40-2,20 – 47 m2 wysokość: powyżej 2,20 m2 – 675 m2
 2. Budynki: nr księgi wieczystej: 22235; nr obiektu: 1; nr działki: 3737/433

 grunty:

 1. ul. żubrów 13; 43-220 Międzyrzecze; Nr księgi wieczystej: 22235; nr obrębu: 1; nr działki: 3737/433; powierzchnia w m2/ha: 2071
 2. ul. żubrów 13; 43-220 Międzyrzecze; Nr księgi wieczystej: 22235; nr obrębu: 1; nr działki: 2717/425; powierzchnia w m2/ha: 3567
 3. ul. żubrów 13; 43-220 Międzyrzecze; Nr księgi wieczystej: 22235; nr obrębu: 1; nr działki: 3734/432; powierzchnia w m2/ha: 61

Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r.

 1. 011-00 Środki trwałe-grunty – 430 743,20 zł
 2. 011-01 Środki trwałe – budynki – 1 204 570,87 zł
 3. 011-03 Środki trwałe – maszyny techniczne i urządzenia – 192 603,01 zł
 4. 011-04 Inne środki trwałe – 84 378,00 zł
 5. 011-06 Środki trwałe – urządzenia techniczne – 42 662,26 zł
 6. 011-08 Środki trwałe – narzędzia i przyrządy – 1 111,92 zł
 7. 013 – pozostałe środki trwałe – 145 693,35 zł
 8. 014 – zbiory biblioteczne 25 277,67 zł
 9. 020 – wartości niematerialne i prawne – 19 288,75 zł
Skip to content