1. Home
  2. /
  3. Struktura własnościowa

Struktura własnościowa

Struktura własnościowa podmiotu (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nieruchomość i mienie własnością gminy, gospodarka finansowa na zasadach jednostki budżetowej).

Skip to content